Šta je mentalno zdravlje? A tek mentalno zdravlje mladih? Koje su strategije poboljšanja mentalnog zdravlja na globalnom nivou? Navedenim pitanjima bavio se član našeg tima Aleksa Matić tokom međunarodne konferencije „Future proofing-youth mental health“ u organizaciji IAYMH. Aleksa je učestvovao u panel diskusiji tokom koje su učesnici iz različitih zemalja razmatrali perspektive i prepreke rada na mentalnom zdravlju mladih. Osim navedene panel diskusije, Aleksa je učestvovao kao komoderator na sesiji posvećenoj ulozi i uticaju vršnjaka na mentalno zdravlje mlade osobe. Konferencija je okupila vodeće svjetske stručnjake u oblasti mentalnog zdravlja, sociologije kao i dječije psihologije i psihijatrije. Tokom konferencije član našeg tima razmijenio je iskustva sa članovima uspješne kanadske organizacije koja se bavi pitanjima mentalnog zdravlja mladih „Jack.org“, kao i Jigsaw iz Dablina.

Konferencija predstavlja odličan orijentir gdje se nalazimo u odnosu na ostale države i organizacije kada je riječ o mentalnom zdravlju mladih. Takođe, naš tim je postao bogatiji za neprocjenjivo iskustvo višednevne razmjene znanja i tehnika sa vodećim stručnjacima iz navedene oblasti.

„Sjajna organizacija, i prilika da stupim u kontakt sa svjetskim ekspertima iz oblasti mentalnog zdravlja je zaista neprocjenjiva, te mi je dala mogućnost da obogatim svoje znanje i  iskustvo na ovom polju. Budući da sam bio jedini predstavnik zemalja “trećeg svijeta” velika mi je čast pripala da upoznam prisutne o situaciji i prilikama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.“- Aleksa Matić

 

Internacionalna konferencija na temu mentalnog zdravlja mladih
Tagged on: