Bosna i Hercegovina je prema posljednjim informacijama rangirana kao jedna od prvih zemalja u svijetu po nezaposlenosti mladih. Podaci su sljedeći:

„62,8 posto mladih od 15 do 24 godine je nezaposleno. Bosna i Hercegovina se nalazi u samom vrhu ljestvice po nezaposlenosti mladih. Ispred Jemena, Alžira i Etiopije.“

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice prepoznao je nezaposlenost kao jedan od osnovnih problema mladih. Kao organizacija koja se 11 godina bavi rješavanjem problema mladih u Bosni i Hercegovini, a podstaknuti zabrinjavajućim statističkim pokazateljima, uspješno smo realizovali projekat „Bolji parlamenti – jača demokratija“, putem kojeg su mladi uticali na povećanje transparentnosti rada parlamenata u BiH, a s ciljem poboljšanja kapaciteta i mogućnosti mladih i omladinskih nevladinih organizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i da utiče na parlamentarne procese koji se tiču specifičnih pitanja mladih.

Projekat uključuje po pet opština iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Tokom prethodne dvije projektne godine, mladi su se upoznali sa političkim sistemom BiH i kako mogu aktivno zagovarati za rješavanje problema mladih i djelovati unutar sistema. Nakon pohađanja edukacije, srednjoškolci/ke su imali priliku upoznati donosioce odluka kroz sistem otvorenog Parlamenta. Tokom posjeta BiH institucijama kao i parlamentarcima zaduženih za pitanja mladih, učenici/e i učenice su imali priliku postavljati pitanja i diskutovati sa poslanicima o aktuelnim problemima i perspektivama mlade osobe unutar našeg društva.

Analizirajući sve prikupljene podatke tokom trajanja projekta, a imajući u vidu da mlada osoba čeka na prvo zaposlenje između 4,7 i 5,2 godine, problemu prvog zaposlenja je dodjeljena posebna važost.

Uvidjevši da problem prvog zaposlenja često predstavlja osnov devijantnih ponašanja unutar društva, dvogodišnji rad je zaključen kroz konferenciju „Prvi posao“ koja je održana u Hotelu Bosna 26. i 27. oktobra. Perpetuum mobile je, uputivši inicijativu uspostave šeme prvog zaposlenja relevantnim tijelima (Odboru za pitanja djece, mladih i sporta Narodne skupštine Republike Srpske, Komisiji za pitanja mladih Parlamenta Federacije BiH i Zajedničkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH), otvorio vrata kvalitetnim i brojnim diskusijama tokom konferencije. Učesnici/e konferencije bili su poslanici koji direktno utiču na kreiranje istih kao i njihovo sprovođenje. Tokom trajanja konferencije mogle su se čuti zanimljive diskusije između učesnika/ca i poslanika/ca kao i između samih učesnika/ca. Cilj konferencije bio je predstaviti šemu prvog zaposlenja, te otvoriti dijalog u cilju njenog uspješnijeg sprovođenja.

Perpetuum mobile rješenje problema vidi na institucionalnom nivou kroz dijalog, donošenje strateških dokumenata i njihovoj primjeni. Nadamo se da će se problemu prvog zaposlenja posvetiti pažnja koju zaslužuje. Sistemska rješenja kao što su: „Donošenje i sprovođenje strateških dokumenata“ moraju postati praksa.

Projekat „Bolji parlamenti – jača demokratija” podržava Ambasada Kraljevine Holandije u BiH kroz program MATRA.

Konferencija „Prvi posao“
Tagged on: