Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva. Cilj nam je kreiranje društva gdje su mladi poštovani, uspješni i imaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale. Organizacija je osnovana u julu 2006. godine, a registrovana je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci pod brojem F-1-149/06. Institut je nastao udruživanjem energije i iskustva ljudi koji su preko sedamnaest godina aktivni u nevladinom sektoru. Rješenjem Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske organizacija je upisana u registar, prema načinu udruživanja, kao Organizacija za mlade pod registarskim brojem 6-01-02-02-32/13.

Danas djelujemo na teritoriji Bosne i Hercegovine ali i šire. Kao organizacija otvorena za saradnju okuplja veliki broj volontera ali i stručnih saradnika iz domena nauke, politike, ekonomije i brojnih drugih oblasti društva.

Svoju viziju društva slobodnih i aktivnih nastojimo ostvariti djelovanjem kroz šest strateških pravaca:

 1. Borba za aktivno građanstvo,
 2. Razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti,
 3. Politička edukacija mladih,
 4. Resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija,
 5. Jačanje i standardizovanje omladinskog rada i
 6. Unutrašnje jačanje organizacije.

Ciljevi djelovanja Instituta su:

 • promocija neformalnog obrazovanja
 • istraživanje potreba, stavova i težnji mladih
 • stvaranje preduslova za ostvarivanje identifikovanih potreba
 • razvijanje partnerstva između ciljnih grupa mladih i onih koje rade sa mladima
 • podrška razvoju i implementaciji strategija omladinskog rada i omladinske politike u RS i BiH
 • održati i razviti kvalitet omladinskog rada
 • promocija omladinskog rada i omladinskih inicijativa
 • promocija omladinskog rada kroz povezivanje sa međunarodnim subjektima koji rade na sličnoj problematici u cilju promocije civilnog društva
 • promocija koristi omladinskog rada
 • promocija evropskih vrijednosti i podrška u procesu evropskih integracija

Član smo mreža: