Internacionalna konferencija na temu mentalnog zdravlja mladih

Šta je mentalno zdravlje? A tek mentalno zdravlje mladih? Koje su strategije poboljšanja mentalnog zdravlja na globalnom nivou? Navedenim pitanjima bavio se član našeg tima Aleksa Matić tokom međunarodne konferencije „Future proofing-youth mental health“ u organizaciji IAYMH. Aleksa je učestvovao u panel diskusiji tokom koje su učesnici iz različitih zemalja razmatrali perspektive i prepreke rada na mentalnom zdravlju mladih. (više…)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+